Home / Dịch vụ Viễn thông

Dịch vụ Viễn thông

Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích đạt 4.150 tỷ đồng

Chương trình Dịch vụ Viễn thông công ích

Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích là tổ chức tài chính Nhà nước trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, được thành lập để thực hiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước về cung cấp dịch vụ viễn thông công ích trên phạm vi cả nước được …

Read More »