Home / tin trong nước

tin trong nước

Viettel kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đấu giá băng tần 4G

Viettel đấu giá băng tần 4G

Lần thứ hai sau hội nghị sơ kết công tác thông tin và truyền thông 6 tháng đầu năm 2017, Viettel chính thức kiến nghị Bộ Thông tin & Truyền thông về việc đấu giá băng tần 4G. Ông Hoàng Sơn, Phó Tổng Giám đốc Viettel cho rằng băng tần …

Read More »

Điện đoán đám mây và Cách mạng công nghệ lần thứ 4

Theo ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng Cục Ứng dụng công nghệ thông tin, điện toán đám mây là một xu hướng công nghệ mới và đã trở thành một yếu tố quan trọng trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Ông Phúc đưa ra nhận xét tại …

Read More »