Việc thiết lập quan hệ đối tác với một công ty tư vấn viễn thông có thể giúp các nhà khai thác di động và nhà cung cấp dịch vụ viễn thông khác phát triển việc kinh doanh của họ. Cho dù họ cần phát triển một giải pháp viễn thông cụ thể, cho ra mắt một dịch vụ mới, hoặc tăng cường doanh thu từ sản phẩm và mạng lưới hiện có, một công ty tư vấn có thể hỡ trợ ở mọi giai đoạn của quá trình ra quyết định, bao gồm cả việc lập kế hoạch kỹ thuật của giải pháp mạng cũng như doanh nghiệp, chi phí phân tích & tối ưu hóa phát triển sản phẩm và sự triển khai vòng đời sản phẩm, hoặc thiết kế các chiến lược thâm nhập thị trường.

Những công cụ chiến lược cho việc sử dụng dịch vụ tư vấn viễn thông

Ban đầu, các công ty tư vấn sẽ thực hiện một hoạt động kiểm toán về cơ sở hạ tầng viễn thông và dịch vụ của bạn, qua đó cho bạn một đánh giá rõ ràng về mạng lưới và dịch vụ viễn thông của mình và xác định các cơ hội tiềm năng cho sự phát triển kinh doanh, chẳng hạn như áp dụng công nghệ mới, tận dụng đòn bẩy hội tụ viễn thông, giới thiệu các dịch vụ mới, phát sinh doanh thu , hoặc đẩy mạnh dòng sản phẩm hiện có. Các lợi ích khác của việc sử dụng dịch vụ tư vấn viễn thông bao gồm:

Tối ưu hóa chi phí và tính minh bạch

Tận dụng kinh nghiệm của họ trong ngành công nghiệp, nơi mà một công ty tư vấn viễn thông có thể xác định những lĩnh vực có thể giúp giảm chi phí (như chi phí liên quan tới các nhân viên, đào tạo, phát triển…), do đó giúp bạn đạt được tỷ lệ ROI cao hơn cho các khoản đầu tư viễn thông và được hưởng lợi từ việc tăng cường khả năng dự báo trong việc giao dịch, phát triển, hoặc bảo trì hệ thống và dịch vụ viễn thông.

Kiến thức và chuyên môn Viễn thông

Bằng cách hợp tác với một công ty tư vấn viễn thông, bạn cũng có thể tận dụng kinh nghiệm của họ từ các dự án viễn thông tương tự và đạt được lợi ích đi kèm cho các dự án cụ thể của bạn. Ví dụ, việc cung cấp phần mềm có chất lượng cao hơn, vốn là kết quả của sự hợp tác như vậy, sẽ tự động chuyển hóa thành sự hài lòng của khách hàng  và tăng thêm doanh thu.

tu van dich vu vien thong 2

Chia sẻ rủi ro, tăng cường hiệu suất

Sự hợp tác với một công ty tư vấn và viễn thông giá trị gia tăng thuê ngoài cũng sẽ giúp chia sẻ rủi ro kinh doanh và rủi ro liên quan đến công nghệ. Lý tưởng nhất đó là các công ty tư vấn sẽ cung cấp các dự án chi phí cố định, thời gian bảo đảm và thực hiện theo hình thức Thỏa thuận Mức độ Dịch vụ. Do đó, họ sẽ chịu trách nhiệm cho các chức năng và hoạt động của các dịch vụ được cung cấp cũng như các giải pháp phát triển.

Chất lượng, an toàn và sự tuân thủ

Các Chứng nhận như ISO 9001: 2008 hay Six Sigma là một bằng chứng về tầm nhìn của công ty tư vấn, năng lực và cam kết của họ nhằm đạt được các tiêu chuẩn chất lượng vượt trội và có tính khả thi trong suốt quá trình phát triển của họ. Một công ty tư vấn viễn thông cũng có thể là một trợ thủ lớn trong việc cập nhật các quy định của chính phủ, xử lý các vấn đề an ninh và sự tuân thủ, giảm thiểu rủi ro liên quan tới việc duy trì hoạt động nhạy cảm của công ty , khách hàng hoặc dữ liệu tài chính.

Lập kế hoạch chiến lược vòng đời sản phẩm

Cho dù là tăng cường hệ thống kế thừa hoặc giới thiệu các công nghệ và dịch vụ thế hệ tiếp theo, một công ty tư vấn viễn thông có thể giúp bạn tối ưu hóa quá trình lập kế hoạch chu kỳ sản phẩm của bạn và giúp bạn chuẩn bị cho bất kỳ sự thay đổi nào của thị trường. Họ có thể giới thiệu cho bạn những công nghệ phù hợp nhất, hướng đến chất lượng nhất, cung cấp các chuyên gia có chuyên môn và hỗ trợ trong suốt quá trình thực hiện.

Tập trung phát triển hoạt động kinh doanh của bạn

Thuê nhân lực ngoài, vốn là một phần của hoạt động viễn thông của bạn, cũng có thể giúp bạn tăng khả năng cạnh tranh bằng cách cho phép các nhóm nội bộ tập trung vào các hoạt động khác như thúc đẩy doanh thu từ các cơ sở hiện có của khách hàng, hoặc tạo ra các chiến lược để giành khách hàng mới. Theo đó, nó là một cách để tăng tốc thời gian tiếp cận thị trường và đảm bảo giao hàng kịp thời, tận dụng kinh nghiệm của các công ty tư vấn.