Theo báo cáo, điện lực EVN đã huy động toàn bộ 2.96 tỷ USD trong năm 2016 trong việc hỗ trợ phát triển chính thức và các khoản vay ưu đãi cho các dự án năng lượng.

EVN

Các quỹ này được huy động từ các tổ chức tài chính quốc tế như Ngân Hàng Thế Giới (WB), Ngân hàng Phát Triển Châu Á (ADB) và Cơ quan Hợp Tác Quốc Tế Nhật Bản. Trong đó, 1.76 tỷ USD được dành cho các dự án mới.

EVN cho biết việc hợp tác quốc tế đã góp phần đáng kể vào sự tăng trưởng trong năm vừa quá, với sự hỗ trợ của WB và ADB trong việc nghiên cứu các chương trình dài hạn về tài chính, tái cơ cấu quản lý, năng lượng tái tạo và phát triển cơ sở hạ tầng. Tập đoàn đã làm việc cùng với các công ty điện lực trong khu vực để nghiên cứu về việc trao đổi năng lượng cũng như các dự án tiếp tục trong khu vực đồng bằng sông Mekong (GMS) bao gồm việc xây dựng trung tâm điện thương mại GMS.

Theo Neuvoo Việt Nam ghi nhận, nhóm cũng đã tổ chức các buổi làm việc và trao đổi kinh nghiệm về quản lý và kinh doanh với các công ty điện khu vực và tham gia các diễn đàn quốc tế như Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Hội nghị Năng lượng (AMEM), Thủ trưởng các ngành Điện lực ASEAN / quyền (HAPUA) và châu Á-Thái Bình Dương Hợp tác Kinh tế (APEC), Hội nghị lãnh đạo các ngành điện lực ASEAN (HAPUA) và Hợp tác kinh tế Châu Á Thái Bình Dương (APEC).

Năm 2016, EVN đã tạo ra và đặt mua 176.99 tỷ kWh điện, tăng 10.8% so với năm ngoái. Điện thương mại đạt 159.45 tỷ kWh, tăng 11% và vượt chỉ tiêu của năm 350 triệu kWh.
Tập đoàn đã hợp tác với ngành thủy lợi, cung cấp hơn 3 tỷ mét khối nước cho các loại cây trồng mùa đông xuân 2015-16 ở đồng bằng Bắc Bộ, đảm bảo đủ nước cho các khu vực hạn hán ở miền Trung và Tây Nguyên.
Cuối năm 2016, 73 nhà máy điện đi vào sử dụng trên thị trường năng lượng, tạo ra gần 18 nghìn MW điện.
Trong năm vừa qua, doanh thu EVN được ghi nhận là 264.6 nghìn tỷ đồng (117 tỷ USD), tăng 12.9% so với năm 2015. Tập đoàn cũng đã hoàn thành và đưa vào hoạt động dự án thủy điện Lai Châu tại tỉnh Lai Châu trong năm ngoái, sớm hơn tiến độ dự kiến một năm, giúp tiết kiệm 5 nghìn tỷ đồng vả đảm bảo điện cho người dân địa phương.