Monthly Archives: February 2018

Thúc đẩy phát triển IPv6 trong năm 2018

Ngày 12 tháng Hai vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 227/QĐ-BTTTT về kế hoạch thúc đẩy phát triển IPv6 năm 2018 của Ban công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia.

Thúc đẩy phát triển IPv6 trong năm 2018

Theo quyết định này, các nhiệm vụ trọng tâm của Ban công tác thúc đẩy IPv6 quốc gia trong năm 2018 sẽ là: Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách; thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức; tư vấn đào tạo, hợp tác quốc tế; phát triển cơ sở hạ tầng, cung cấp dịch vụ trên nền IPv6.

Quyết định nêu cụ thể rằng Ban công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia sẽ nghiên cứu, đề xuất chuyên đề IPv6 trong hoạt động của Ủy ban Quốc gia về ứng dụng CNTT; đồng thời, nghiên cứu cơ chế thúc đẩy triển khai IPv6 cho khối cơ quan Đảng, Nhà nước, sẽ bổ sung quy định bắt buộc hỗ trợ IPv6 trong đầu tư, mua sắm, thuê sản phẩm, dịch vụ CNTT sử dụng vốn nhà nước. Ban công tác có nhiệm vụ phổ biến, hướng dẫn triển khai quy định yêu cầu phải hỗ trợ IPv6 trong dịch vụ công trực tuyến, chính phủ điện tử.

Đối với nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Ban công tác phải bổ sung nội dung yêu cầu hỗ trợ, sử dụng IPv6 trong các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, đề án về viễn thông và CNTT của Bộ TT&TT, nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách tạo lập thị trường. Căn cứ vào đó, Ban công tác sẽ nghiên cứu bổ sung quy định yêu cầu bắt buộc các ISP, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ 4G LTE đảm bảo cơ sở hạ tầng đáp ứng khả năng cung cấp dịch vụ IPv6 theo Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6, áp dụng trong cấp và gia hạn giấy phép cung cấp dịch vụ. Ngoài ra, sẽ tiến hành kiểm tra giám sát các nhà cung cấp dịch vụ 4G LTE trong triển khai IPv6 theo cam kết khi được cấp, gia hạn giấy phép 4G.

Comments Off on Thúc đẩy phát triển IPv6 trong năm 2018

Filed under tin viễn thông

Lắp đặt trạm BTS thân thiện môi trường đầu tiên tại Việt Nam

Hiện nay, nhiều quốc gia trên thế giới nói chung và các nước thuộc khu vực ASEAN nói chung, đã ban hành quy định về việc các công trình viễn thông, thông tin liên lạc phải được thiết kế, xây dựng hòa nhập với thiên nhiên và môi trường xung quanh. Trong đó, các công trình cột ăng ten cần được sử dụng kết hợp với việc cung cấp các dịch vụ công phục vụ dân cư đô thị như gắn biển tra cứu thông tin, bảng thông tin điện tử (hoặc tranh cổ động), đèn chiếu sáng đô thị, camera giao thông, wifi… và được đặt tại các khu vực công cộng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và du khách cũng như cải tạo không gian đô thị theo hướng văn minh, hiện đại.

Lắp đặt trạm BTS thân thiện môi trường đầu tiên tại Việt Nam

Để bắt kịp xu hướng phát triển này của các đô thị hiện đại, tiếp thu công nghệ mới, UBND thành phố Hà Nội đã đưa ra các cơ chế khuyến khích doanh nghiệp viễn thông đầu tư trạm thu phát sóng thân thiện với môi trường, có thể dùng chung và tích hợp nhiều loại hình dịch vụ công cộng khác. Tổng Công ty Viễn thông MobiFone là đơn vị tiên phong trong việc đầu tư lắp đặt thí điểm các trạm thu phát sóng thân thiện với môi trường trên địa bàn Hà Nội.

Từ cuối năm 2016, MobiFone đã triển khai nghiên cứu và đề xuất lên UBND thành phố đề nghị cho phép xây dựng các trạm BTS thân thiện môi trường kết hợp điểm thông tin đa năng, nhằm giải quyết bài toán về vùng phủ sóng đồng thời vẫn đảm bảo các yếu tố về mỹ quan đô thị và tích hợp được các dịch vụ công ích.

Đại diện nhà mạng này khẳng định, MobiFone muốn thể hiện trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng dân cư, cảnh quan, kiến trúc đô thị hiện đại đồng thời đảm bảo đáp ứng vùng phủ sóng tốt nhất để phục vụ khách hàng, đó là lý do mà doanh nghiệp này tiên phong trong việc xây dựng trạm BTS thân thiện với môi trường kết hợp điểm thông tin đa năng tại Việt Nam. Đồng thời, MobiFone cam kết sẵn sàng tạo điều kiện cho các nhà mạng khác dùng chung hạ tầng viễn thông tại các trạm BTS thân thiện môi trường đã được lắp đặt.

Comments Off on Lắp đặt trạm BTS thân thiện môi trường đầu tiên tại Việt Nam

Filed under tin viễn thông