Ngày 27/3 vừa qua, Sở Thông tin & Truyền thông Đà Nẵng đã công bố quy hoạch mạng lưới trạm BTS tại thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và quyết định quản lý cáp viễn thông trên địa bàn.

Đà Nẵng: Quy hoạch mạng lưới trạm BTS nhằm mục tiêu phát triển bền vững

Ông Lê Sơn Phong, Phó Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông Đà Nẵng cho biết: quy hoạch mạng lưới BTS là nhằm mục tiêu phát triển hạ tầng mạng lưới thông tin di động theo hướng bền vững, bảo đảm sự phù hợp về công nghệ, nhu cầu sử dụng thông tin di động của người dân, đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị. Đồng thời, tăng cường chia sẻ, sử dụng chung hạ tầng và giảm sự đầu tư chồng chéo; từng bước chuyển đổi các trạm BTS cồng kềnh sang loại thân thiện với môi trường.

Theo quy hoạch, trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, Đà Nẵng sẽ phát triển mạng di động theo công nghệ truy nhập sóng vô tuyến băng rộng và công nghệ 4G; và sẽ cấp phép xây dựng mới các trạm thu phát sóng theo hướng sử dụng chung cơ sở hạ tầng.

Trong 5 năm kể từ năm 2020 – 2025, Đà Nẵng sẽ ngừng cấp phép xây dựng đối với đối với BTS loại 1 tại khu vực nông thôn có điểm dân cư đông đức, và triển khai chuyển đổi các trạm BTS cồng kềnh hiện trạng sang loại trạm thân thiện môi trường, ngụy trang. Kế hoạch đến năm 2025 sẽ có 400 vị trí dùng chung cơ sở hạ tầng giữa các nhà cung cấp, giảm 60% số lượng trạm BTS loại 1 (so với năm 2017) tại các quận nội thành và khu vực tập trung đông dân.

Kế hoạch cho giai đoạn 2025-2030 sẽ là củng cố và phát triển hệ thống viễn thông sẵn có phù hợp với tình hình chuyển đổi chung, sẵn sàng đổi từ công nghệ cũ sang công nghệ tiên tiến hơn. Đà Nẵng sẽ phấn đấu di dời, chuyển đổi 100% các trạm BTS loại 1 tính trong năm 2017 tại các quận nội thành, các điểm dân cư đông đúc.