Theo số liệu do Tổng Cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố, doanh thu hoạt động trong quý I/2018 của lĩnh vực viễn thông ước tính đạt 96,4 nghìn tỷ đồng, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến cuối tháng 3/2018, tổng số thuê bao điện thoại ước tính đạt 126,3 triệu thuê bao, giảm 0,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó thuê bao di động là 118,7 triệu thuê bao, giảm 0,8%.

Giảm 1 triệu thuê bao di động từ đầu năm 2018 tới nay

Như vậy, so với con số 119,7 triệu thuê bao di động được Tổng Cục Thống kê công bố tại thời điểm cuối năm 2017 thì chỉ trong 3 tháng đầu năm, đã có hơn 1,1 triệu thuê bao bị “xóa sổ”.

Đây là kết quả của quá trình Bộ Thông tin & Truyền thông siết chặt việc quản lý SIM rác, thu hồi các SIM kích hoạt sẵn đăng ký sai thông tin thuê bao.  Từ năm 2017, Bộ Thông tin & Truyền thông đã chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông với các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện chặn tin nhắn rác, loại bỏ SIM kích hoạt sẵn trên các kênh phân phối, hoàn chỉnh thông tin các thuê bao di động. Và trong tháng Tư năm nay, Bộ Thông tin & Truyền thông cũng yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông phải bảo đảm toàn bộ các thông tin thuê bao trong cơ sở dữ liệu thông tin thuê bao tập trung của mình tuân thủ đúng quy định tại Nghị định số 49/2017/NĐ-CP của Chính phủ đã có hiệu lực từ ngày 24/4/2017.

Cũng theo báo cáo của Tổng Cục Thống kê, tính đến cuối tháng Ba năm 2018, thuê bao internet băng rộng cố định ước tính đạt 12,2 triệu thuê bao, tăng 27,5% so với cùng kỳ năm trước.