Báo cáo doanh thu 10 tháng đầu năm từ tập đoàn FPT cho thấy, trong tổng số 18.367 tỷ đồng có tới 94% là đến từ khối viễn thông và công nghệ.

Cụ thể, doanh thu và lợi nhuận trước thuế tính đến ngày 31/10/2018 lần lượt đạt 18.367 tỷ đồng và 3.156 tỷ đồng, tương đương đạt 105% và 115% kế hoạch luỹ kế, tăng 22% và 34% so với cùng kỳ.
Như vậy, lợi nhuận sau thuế của FPT đạt 2.659 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 2.128 tỷ đồng, tăng 23% và lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 3.474 đồng, tăng 23%. Tỷ suất lợi nhuận đạt 17,2% tương đương 2,3 lần so với cùng kỳ.
Khối viễn thông đạt 7.263 tỷ đồng doanh thu, đạt kế hoạch luỹ kế, tăng 16% trong khi đó lợi nhuận trước thuế đạt 1.264 tỷ đồng, tương đương 106% kế hoạch luỹ kế, tăng 21%.
Khối công nghệ ghi nhận mức doanh thu và lợi nhuận sau thuế đạt lần lượt là 10.025 tỷ đồng và 1.219 tỷ đồng, tương đương 25% và 41% so với cùng kỳ. Ở lĩnh vực xuất khẩu phần mềm ghi nhận doanh thu đạt 6.683 tỷ đồng, tăng 35%; lợi nhuận trước thuế đạt 1.061 tỷ đồng, tăng 33%. Ở tất cả các thị trường đều có mức tăng trưởng tốt, trên 27% so với cùng kỳ.
Báo cáo cho thấy, tỷ trọng doanh thu thị trường nước ngoài tăng từ mức 16% trong 10 tháng năm 2017 lên mức 39% trong 10 tháng năm 2018.

Mới đây nhất, FPT và Schneider Electric đã ký kết thoả thuận đối tác chiến lược (MOU) trong việc phát triển và triển khai nền tảng công nghệ EcoStruxure – giúp các tổ chức, doanh nghiệp tối ưu hoá quản lý, sử dụng năng lượng trong các toà nhà các trung tâm dữ liệu nhà máy sản xuất.