Phát wifi trên laptop cài Windows 7

Windows 7 có tính năng sẵn có với giao diện quản lý kết nối là Internet Connection Sharing. Bạn chỉ cần truy cập từ Manage Wireless Networks để sử dụng tính năng này, sau đó bạn nhấn chọn Add rồi chọn vào Create an ad hoc network để sử dụng,

 

Bước tiếp theo, bạn hãy đặt tên và mật khẩu cho WiFi nhà mình và truy cập website cá độ được rồi. Chọn vào ô “Allow other network users to connect through this computer’s Internet connection”

Phát WiFi trên laptop cài Windows 8

Windows 8 không được Microsoft trang bị giao diện đồ họa cho phép người dùng thiết lập tính năng điểm phát WiFi, tuy nhiên người dùng có thể khởi động lại công cụ phát wifi trong Command Prompt theo trên câu lệnh . Khi đó màn hình hiển thị:

 

Sau khi kích hoạt lệnh này, bạn đặt tên cho mạng WiFi, đặt mật khẩu rồi nhập lệnh netsh wlan start hostednetwork để khởi chạy.

Tại mục truy cập Control Panel –> Network and Internet –> Network and Sharing Center,  bạn chọn tiếp Change adate setting rồi sau đó bạn nhấn chuột phải chọn Properties > Sharing, bạn tích chọn vào ô Allow other network users to connect.

Tại mục Home networking connection, bạn chọn tên người dùng trước đó là Local Area Connection* 12 rồi nhấn OK là xong.

Phát WiFi trên laptop cài Windows 10

Bước 1:
Bạn tìm từ khóa Hotspot trên thanh tìm kiếm của Windows 10, khi kết quả hiện thị lên màn hình chọn tính năng Change mobile hotspot settings. Ngoài ra bạn có thể mở cấu hình mạng phát sóng bằng cách thực hiện theo đường dẫn Start > Setting > Network & Internet > Mobile hotspot.

Bước 2:

Chọn  Edit đằng sau phần Network name và Network password để thiết lập cấu hình điểm phát sóng.

Bước 3:

Bạn hãy điền đủ các thông tin trong 2 mục Network name và Network password này rồi nhấn Save.

Bước 4:

Bật chức năng Share my Internet connection with other devices từ Off sang On.

Vậy là bạn đã có thể thể kết nối tới điểm phát sóng với tên điểm truy cập và mật khẩu các bạn cung cấp để truy cập website cá độ hoàn toàn thoải mái rồi. Tuy nhiên, laptop sẽ tiêu thụ nhiều năng lượng hơn khi là một điểm phát WiFi, nên bạn nhớ chú ý đến thời lượng pin của máy