Sau khi tập trung cải chính quy hoạch toàn bộ mã vùng điện thoại cố định về hết đầu số 02x, một số mã vùng điện thoại cố định trước đây như 03x, 07x, 08x sẽ làm mã mạng các đầu số di động và những thuê bao di động gồm 11 số sẽ được chuyển sang mã vùng mạng di động mới. Như vậy, các thuê bao di động tại Việt Nam có tối đa là 10 chữ số.

zb2-dau-so-viettel-0163-chuyen-thanh-10-so-dau-so-viettel-0163-doi-thanh-10-so-dau-so-0163-chuyen-thanh-dau-so-nao.jpg

Những đầu số 016x như 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, và 0169 sẽ chuyển hết về thuê bao một đầu số gồm 10 số.

Và theo dự toán, những thuê bao 11 số 016x của Viettel sẽ được chuyển thành đầu số 03x; đối với các thuê bao 11 số của mạng Viettel gồm các đầu số 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169 sẽ chuyển tương ứng thành 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039.

Theo kế hoạch này, đầu số 0163 sẽ có đầu số 033 để thực hiện tổng số điện thoại của mạng viettel tối đa 10 số. Khi các số điện thoại 0163x.xxx.xxx của Viettel chuyển đổi thành 033x.xxx.xxx thì lúc đó 8 số cuối ban đầu sẽ được giữ nguyên,kể cả số 3. Ví dụ 0163.278.1234 sẽ được chuyển thành 033.278.1234 ,….vv

Theo quy định, khi thực hiện thay đổi số thuê bao, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ như viettel sẽ phải gửi văn bản, tin nhắn thông báo trước 60 ngày kể đến thời điểm chính thức thay đổi bằng phương tiện thông tin đại chúng; truyền thông trực tiếp trên báo đài internet cho phép người chơi cá độ có thể sử dụng gọi đồng thời cách cũ và cách mới trong vòng 60 ngày. Trong quá trình chuyển đổi số thuê bao các nhà mạng phải đảm bảo không gián đoạn đến thông tin liên lạc của khách hàng.

Việc chuyển mã mạng chỉ diễn ra với SIM Viettel 11 số. Tuy nhiên, tất cả người có giao dịch cá độ đều phải cập nhật lại danh bạ cá nhân để đảm bảo không gọi nhầm số cũ khi liên lạc tránh ảnh hưởng tới các giao dịch cá độ bị gián đoạn.