Việc sử dụng công nghệ mới trong học ngôn ngữ đã trở thành sự bổ sung hoàn hảo để đạt được trình độ thành thạo và lưu loát. Sau đây là 5 lợi ích của công nghệ giáo dục trong việc học tiếng Anh.

# 1 Công cụ bổ trợ tốt nhất cho giáo viên trong lớp học

Công nghệ giáo dục ngày nay là lợi thế cho giáo viên theo nhiều cách. Giáo dục truyền thống không còn hiệu quả nữa và giáo viên cần thúc đẩy người học hơn bao giờ hết khi trình bày bất kỳ tài liệu nào trong lớp học.

Với sự hỗ trợ của công nghệ, các lớp học có thể phong phú hơn nhiều về nội dung và có nhiều người tham gia hơn trước. Giáo viên có thể cung cấp các lớp học tiếng Anh trực tiếp với các bài tập và hoạt động không giới hạn cho tất cả các cấp độ và bài học, với mục tiêu là các học sinh tích cực hơn và tham gia vào lớp học.

# 2 Công nghệ là động lực và kích thích cho sinh viên

Việc sử dụng công nghệ nhiều trong lớp học cũng như ngoài lớp học khiến học sinh cảm thấy có động lực hơn nhiều. Người học tiếng Anh có thể sử dụng các thiết bị giúp thực hành ngôn ngữ thông qua các tính năng như nhận dạng giọng nói và bài tập đa phương tiện tương tác,…  Đối với trẻ nhỏ, việc học tập sẽ kích thích hơn nhiều với một bài học trên máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh hơn với sách giáo khoa truyền thống và CD bài tập thực hành. Công nghệ giúp biến người học từ thụ động thành người học tích cực.

Những lợi ích của công nghệ giáo dục khi học tiếng Anh
Những lợi ích của công nghệ giáo dục khi học tiếng Anh