# 3 Dễ dàng quản lý và theo dõi tiến bộ của học sinh

Lập và lưu giữ danh sách các nhóm học sinh, quản lý các khóa học, đánh giá học sinh bằng các bài kiểm tra và bài kiểm tra – nhiều nhiệm vụ mang tính chất hành chính này được quản lý nhờ các nền tảng giáo dục trực tuyến cung cấp vô số chức năng phù hợp với nhu cầu của trung tâm giáo dục.

Một mặt, quản lý bằng công nghệ cho phép các tổ chức giáo dục kiểm soát tốt nhất và hiệu quả nhất các hoạt động như kích hoạt tài khoản sinh viên, tạo nhóm, gửi thông tin liên lạc và thông báo tự động, v.v. Mặt khác, các nhiệm vụ quan trọng như theo dõi tiến trình của sinh viên thông qua phần mềm hiện có thể thực hiện được. Học tiếng Anh trong lớp học hiệu quả hơn nhiều khi được bổ sung công nghệ giáo dục.

# 4 Tạo trải nghiệm độc đáo cho cả người dạy và người học

Công nghệ đang biến các lớp học tiếng Anh thành một môi trường nơi chia sẻ, tranh luận, tạo và hình thành ý kiến, một không gian sáng tạo và có nhiều người tham gia hơn. Các lớp học tiếng Anh ngừng nhàm chán và nhạt nhẽo với người dạy chỉ đơn giản là giải thích một cái gì đó trên bảng đen, và trở nên tích cực hơn nhiều trong mọi giác quan. Học tập tốt hơn với bảng trắng ảo khiến người học tham gia nhiều hơn và các bài tập trực tuyến và nội dung đa phương tiện tương tác đang thúc đẩy họ.

# 5 Thúc đẩy tính tương tác và hợp tác trong học tập

Việc sử dụng công nghệ mới cho phép sinh viên sáng tạo và tham gia nhiều hơn trong lớp học. Họ chuẩn bị nền tảng kiến ​​thức bên ngoài lớp học với tất cả nội dung trong khóa học, khi đến lớp họ chia sẻ kiến ​​thức này với các học sinh và giáo viên để chứng minh những gì họ đã học và củng cố nó theo cách phối hợp.

Công nghệ giáo dục cho phép học sinh chuẩn bị tốt hơn cho lớp học, và cung cấp cho giáo viên các nguồn lực hấp dẫn để làm cho lớp học của họ trở nên nhân văn và hòa đồng hơn, nơi tất cả học sinh có cơ hội tham gia bất kể trình độ của họ.

Học tiếng Anh
Học tiếng Anh