Tag: Đại lễ Vesak 2019: VNPT vinh dự là nhà cung cấp dịch vụ viễn thông