Tag Archives: Tổng Cục Thống kê

Ngành viễn thông thu 96,4 nghìn tỷ đồng trong quý I/2018

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, trong các ngành công nghiệp cấp II, một số ngành có chỉ số sản xuất 3 tháng đầu năm nay đã tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, đóng góp chủ yếu vào mức tăng trưởng chung của toàn ngành công nghiệp. Điển hình như: Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 29,3%; thoát nước và xử lý nước thải tăng 22,1%; sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu tăng 17,9%.

Ngành viễn thông thu 96,4 nghìn tỷ đồng trong quý I/2018

Cũng theo báo cáo, có 33% số doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý I năm nay khả quan hơn nhiều so với quý trước; 24,6% số doanh nghiệp đánh giá là có gặp khó khăn và 42,4% số doanh nghiệp vẫn đang ổn định. Theo dự đoán, với đà tăng trưởng này, tình hình kinh doanh quý II sẽ còn nhiều khả quan hơn nữa.

Đặc biệt, doanh thu hoạt động viễn thông 3 tháng đầu năm ước tính đạt 96,4 nghìn tỷ đồng, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số thuê bao điện thoại đạt 126,3 triệu; giảm 0,5% so với năm trước, trong số đó có 118,7 triệu thuê bao di động, giảm 0,8%; thuê bao internet băng rộng cố định đạt 12,2 triệu, tăng 27,5%.

Số liệu trên đã cho thấy, trong vòng 3 tháng đầu năm đã có hơn 1,1 triệu thuê bao bị xoá sổ do chính sách mới trong việc thu hồi sim rác theo quy định. Bên cạnh đó, trong tháng 4 này, các doanh nghiệp sẽ phải đảm bảo toàn bộ các thông tin thuê bao trong cơ sở dữ liệu thông tin thuê bao tập trung của mình. Cụ thể, doanh nghiệp viễn thông cần có trách nhiệm rà soát, hướng dẫn và yêu cầu các thuê bao di động trả trước đang sử dụng dịch vụ mà thông tin chưa đúng cần phải thực hiện lại việc giao kết theo hợp đồng.

Comments Off on Ngành viễn thông thu 96,4 nghìn tỷ đồng trong quý I/2018

Filed under tin viễn thông

Giảm 1 triệu thuê bao di động từ đầu năm 2018 tới nay

Theo số liệu do Tổng Cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố, doanh thu hoạt động trong quý I/2018 của lĩnh vực viễn thông ước tính đạt 96,4 nghìn tỷ đồng, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến cuối tháng 3/2018, tổng số thuê bao điện thoại ước tính đạt 126,3 triệu thuê bao, giảm 0,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó thuê bao di động là 118,7 triệu thuê bao, giảm 0,8%.

Giảm 1 triệu thuê bao di động từ đầu năm 2018 tới nay

Như vậy, so với con số 119,7 triệu thuê bao di động được Tổng Cục Thống kê công bố tại thời điểm cuối năm 2017 thì chỉ trong 3 tháng đầu năm, đã có hơn 1,1 triệu thuê bao bị “xóa sổ”.

Đây là kết quả của quá trình Bộ Thông tin & Truyền thông siết chặt việc quản lý SIM rác, thu hồi các SIM kích hoạt sẵn đăng ký sai thông tin thuê bao.  Từ năm 2017, Bộ Thông tin & Truyền thông đã chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông với các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện chặn tin nhắn rác, loại bỏ SIM kích hoạt sẵn trên các kênh phân phối, hoàn chỉnh thông tin các thuê bao di động. Và trong tháng Tư năm nay, Bộ Thông tin & Truyền thông cũng yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông phải bảo đảm toàn bộ các thông tin thuê bao trong cơ sở dữ liệu thông tin thuê bao tập trung của mình tuân thủ đúng quy định tại Nghị định số 49/2017/NĐ-CP của Chính phủ đã có hiệu lực từ ngày 24/4/2017.

Cũng theo báo cáo của Tổng Cục Thống kê, tính đến cuối tháng Ba năm 2018, thuê bao internet băng rộng cố định ước tính đạt 12,2 triệu thuê bao, tăng 27,5% so với cùng kỳ năm trước.

Comments Off on Giảm 1 triệu thuê bao di động từ đầu năm 2018 tới nay

Filed under tin viễn thông